Konferenční a soutěžní příspěvky

Sborník eLearning 2021

Obálka          Příspěvky

Konference eLearning

Každý autor může zaslat jeden příspěvek na konferenci, současně se ale také může přihlásit do soutěže eLearning. Každý příspěvek musí být původní, dříve nepublikovaný.

Příspěvek vypracujte s využitím aplikace MS Word v rozsahu nejvýše šesti stran formátu A4. Příspěvek konvertujte do formátu PDF. Pro přípravu příspěvku využijte vzor: vzor_prispevku_EL2021.dot (vzor_prispevku_EL2021.pdf).

Příspěvek je nutno odeslat do 15. července 2021 na adresu elearning@uhk.cz.

Příspěvky prezentované v rámci plenárního jednání a jednotlivých sekcí konference eLearning 2021 budou publikovány ve sborníku.

Struktura příspěvku by měla být následující:

  • Úvod
  • Výzkumný problém
  • Výzkumná otázka
  • Design výzkumu, metodologie
  • Výsledky
  • Závěry, doporučení

Soutěž eLearning

Autor může do soutěže přihlásit nejvýše dva produkty v každé kategorii.

Příspěvky popisující soutěžní produkty budou využity jako doplňkový materiál pro členy odborné poroty soutěže eLearning a budou publikovány ve sborníku.

Příspěvek vypracujte s využitím aplikace MS Word v rozsahu nejvýše šesti stran formátu A4. Příspěvek konvertujte do formátu PDF. Pro přípravu příspěvku využijte vzor: vzor_prispevku_EL2021.dot (vzor_prispevku_EL2021.pdf).

Příspěvek je nutno odeslat do 15. července 2021 na adresu elearning@uhk.cz.

Souhlas se zveřejněním příspěvku, prezentace a videozáznamu

Autor, který zašle příspěvek do konference nebo soutěže, souhlasí s jeho zveřejněním ve sborníku a s jeho vystavením na webu.