Technical program

EAEEIE + eLEARNING 2021 Program

1. 9. 2021
9:00 EAEEIE – Registration
10:00 EAEEIE – Opening
10:15 EAEEIE – Keynote
10:45 Tea/Coffee break
11:15 EAEEIE – Track 1
11:15 EAEEIE – Track 2
12:55 Lunch
14:30 EAEEIE – Track 3
14:30 EAEEIE – Track 4
16:10 Tea/Coffee break
16:40 EAEEIE – Track 5
16:40 EAEEIE – Track 6
18:30 Welcome drink / icebreaker
2. 9. 2021
9:00 eLEARNING – Registration
10:00 eLEARNING – Opening
10:15 eLEARNING + EAEEIE Keynote
Josef Hynek
STRATEGIC MANAGEMENT OF UNIVERSITY INTERNATIONALIZATION – PAST, PRESENT AND FUTURE ISSUES
10:45 Tea/Coffee break
11:15 EAEEIE – Track 7
11:15 eLEARNING – competition 1
Petr Beremlijski, Petra Vondráková
KNIHOVNA INTERAKTIVNÍCH HER MATH4CLASS
Peter Hockicko
VIDEOANALÝZY REÁLNYCH FYZIKÁLNYCH DEJOV
Dana Horváthová, Patrik Voštinár, Martin Bako
VZDELÁVACIE APLIKÁCIE VR/AR PRE HOSPITALIZOVANÉ DETI
Markéta Panoušková
STUDIJNÍ OPORA PRO PŘEDMĚT „MĚSTO A ČLOVĚK“
Milan Pokorný
KOMBINATORIKA A PRÁCA S ÚDAJMI
12:55 Lunch
14:30 EAEEIE – Track 8
14:30 eLEARNING – competition 2
Petra Poláková
UŽITOČNOSŤ MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ V PROCESE VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA
Petra Vondráková, Petr Beremlijski
PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY S APLIKACÍ MATH4STUDENT
Patrik Voštinár
ELEARNINGOVÝ KURZ – BBC MICRO:BIT
Tomáš Zeman, Marek Nevosad, Jaromír Hrad, Jiří Holeček, Ivan Pravda
PROSTŘEDÍ PRO OTEVŘENÉ DIGITÁLNÍ VÝUKOVÉ ZDROJE VOVCR.CZ
16:10 Tea/Coffee break
16:40 EAEEIE – Council meeting
16:40 eLEARNING – Jury meeting
20:00 dinner + culture
3. 9. 2021
10:00 EAEEIE – global meeting
10:00 eLEARNING 
Markéta Panoušková
SPECIFIKA PRÁCE S FILMEM VE VÝUCE SPOLEČENSKÝCH VĚD A MOŽNOSTI UŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ MOODLE
Radomíra Hornyák Gregáňová
UNIVERZITNÉ MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE V ČASE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19
Jana Nunvářová
TVORBA DIGITÁLNÍHO STORYTELLINGU STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
10:45 Tea/Coffee break
11:15 EAEEIE – Track 9
12:15 EAEEIE – Conclusion ceremony
11:15 eLEARNING – Award ceremony
12:15 eLEARNING – Conclusion ceremony
12:30 Lunch